Ústav
soudního inženýrství

Magisterské studijní programy

Program

Soudní inženýrství

Expertní inženýrství v dopravě
Realitní inženýrství
Program

Rizikové inženýrství

Řízení rizik stavebních konstrukcí
Řízení rizik strojních zařízení
Řízení rizik elektrotechnických zařízení
Řízení rizik v informačních systémech
Řízení rizik firem a institucí
Řízení rizik chemických technologií


Doktorský studijní program

Program

Soudní inženýrství

Soudní inženýrství
Google+