Fakulta
strojního
inženýrství

Bc.Ing.Ph.D.
Díky studiu na strojárně jsem získala spoustu zkušeností a zažila nespočet studentských akcí, ať v rámci školy nebo mimo ni. Fakulta mi dokázala ukázat směr, kam se bude vyvíjet moje pracovní kariéra.
Michaela R.
Bakalářské studium
Podíváš-li se snad z jakéhokoliv většího kopce v Brně, tak ji uvidíš. Má totiž 74 metrů a 19 pater. Řeč je o výškové budově Fakulty strojního inženýrství, která stojí v kampusu Pod Palackého vrchem. Patří k ní však i další budovy, které ukrývají nejen spoustu poslucháren, ale také moderně vybavených laboratoří, dílen a zkušeben.
Díky studiu na strojárně jsem získala spoustu zkušeností a zažila nespočet studentských akcí, ať v rámci školy nebo mimo ni. Fakulta mi dokázala ukázat směr, kam se bude vyvíjet moje pracovní kariéra.
Michaela R.
Bakalářské studium
Podíváš-li se snad z jakéhokoliv většího kopce v Brně, tak ji uvidíš. Má totiž 74 metrů a 19 pater. Řeč je o výškové budově Fakulty strojního inženýrství, která stojí v kampusu Pod Palackého vrchem. Patří k ní však i další budovy, které ukrývají nejen spoustu poslucháren, ale také moderně vybavených laboratoří, dílen a zkušeben.
22. největší fakulta VUT v Brně se 4 500 studenty
NNejlepší strojní fakulta roku 2013 v žebříčku Hospodářských novin
33. nejvyšší nástupní platy mezi absolventy VUT
SSpolupráce s firmami během studia na reálných projektech
Strojařina patří již dlouhou dobu mezi nejuznávanější technické obory. Je to poznat i u našich absolventů, kteří mají druhý nejvyšší nástupní plat ze všech absolventů VUT. Obrazně se tu na ně stojí fronty. Mnozí mají práci zajištěnou ještě před ukončením studia. Stát se u nás můžete profesionálním pilotem, mechatronikem, materiálovým inženýrem nebo třeba průmyslovým designerem. Nabízíme celkem 12 bakalářských oborů, na ně navazující magisterské a kdo se bude chtít věnovat bádání, může u nás studovat v doktorském studijním programu.
Jaroslav Katolický, děkan
Předností studia na VUT – nebo minimálně na Fakultě strojního inženýrství – je to, že nabízí obory, kde nemusíš mít strach, že bys pak po škole skončil úplně mimo svůj obor.
Lukáš F.
Magisterské studium
Po střední škole jsem hledala obor, který kombinuje techniku a umění. Vše jsem našla v oboru Průmyslového designu ve strojírenství. V ateliérových předmětech máme třeba dějiny umění, kresbu, 3D modelování, grafický design, typografii...
Charlota B.
Magisterské studium
Super je na VUT široká nabídka sportů. A taky individuální přístup vyučujících v odborných předmětech. Můj obor – Kvalita, spolehlivost a bezpečnost – je poměrně nový, takže nás je zatím v ročníku jen osm, tak se nám můžou učitelé věnovat.
Michaela R.
Bakalářské studium
Jaké máme obory?
Google+