Fakulta podnikatelská

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek 31. března 2018
Přijímací zkoušky červen 2018
Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z anglického jazyka.

Zobraz víc

Test studijních předpokladů
Zkouška vám zabere 45 minut a obsahuje celkem 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Za správnou odpověď vás odměníme čtyřmi body, za žádnou odpověď vás čeká nula a za nesprávnou se bude škrtat, a to jeden bod dolů. Když budete 100% úspěšní, můžete získat plný počet, tedy 100 bodů.

Test z anglického jazyka
O něco kratší zkoušení vás čeká z nagličtiny, protože test trvá jen 20 minut a obsahuje 25 otázek. Bude to tedy rychlovka. Vybírat budete ze čtyř odpovědí, za správné řešení vám přičteme jeden bod k plusu, za žádnou nebo nesprávnou odpověď se na vašem kontě objeví nula. Ti nejlepší pak mohou získat 25 bodů.

Přijetí bez přijímaček

Na všechny bakalářské obory fakulta uznává výsledek Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Bez přijímacích zkoušek tě může fakulta přijmout, když absolvuješ test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) organizovaných společností Scio a dosáhneš celkový percentil stejný nebo vyšší než 75.

Zobraz víc

Obor Manažerská informatika

Přijímací zkoušku ti promineme, pokud jsi:

  1. absolvoval ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a měl jsi na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku známku „výborně“ nebo „chvalitebně“
    a současně
  2. jsi absolvoval v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, který trval alespoň jeden školní rok, zaměřený na informatiku, a měl jsi na závěrečném vysvědčení v tomto předmětu známku „výborně“ nebo „chvalitebně“
    a současně
  3. jsi absolvoval ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a měl jsi na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku známku „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Přípravné kurzy

Kurz je zaměřen na matematickou část Testu studijních předpokladů. Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut) rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách bude 1 hodina věnována úvodní informaci o náplni přijímací zkoušky a podrobnému vymezení znalostí pro test z anglického jazyka, 3 hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

Termín konání: duben 2018.

Cena kurzu: 1 550 Kč (v ceně je zahrnuta cena Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám).

Chci jít na VUT
Google+