Fakulta chemická

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek 31. března 2017
Přijímací zkoušky 1. června 2017
Náhradní termín 13. července 2017
Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který ověřuje předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivé otázky testu mají přidělené body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.

Zobraz víc

Bodové hodnocení přijímací zkoušky:

  • Maximální počet bodů za test přijímací zkoušky: 100 bodů
  • Minimální počet bodů nezbytný pro úspěšné absolvování testu: 33 bodů

V případě stejného počtu bodů na hranici stanovené děkanem fakulty pro počet přijímaných uchazečů budou přijati všichni takto hodnocení zájemci o studium.

Přijetí bez přijímaček

Pokud splníš alespoň jednu z následujících podmínek, může ti fakulta prominout přijímací zkoušku:

Zobraz víc

  • Pokud ses zúčastnil ve vyšším než školním kole chemické, matematické nebo fyzikální olympiády, nebo soutěže SOČ ve výše uvedených oborech, maximálně před čtyřmi lety, budeš přijat bez přijímací zkoušky ve zvoleném oboru. Aktivní účast musíš doložit odevzdáním ověřené kopie příslušného dokladu do 31. 3. 2018.
  • Jestli jsi úspěšně absolvoval kurz k přijímacím zkouškám v daném roce, pořádaný na FCH VUT v Brně, budeš přijat bez přijímací zkoušky ve zvoleném oboru.
  • Pokud jsi úspěšně studoval bakalářský nebo magisterský studijní program s chemickým zaměřením na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, fakulta tě přijme do bakalářského studia na FCH VUT bez přijímaček ve zvoleném oboru.
  • Máš minimálně dva roky praxe v chemickém nebo příbuzném oboru? Pokud svoji praxi doložíš, nemusíš dělat přijímačky. Potvrzení o praxi musíš doložit do 31. 3. 2018. Tiskopis formuláře pro potvrzení najdeš na stránkách fakulty.
  • Šlo ti to ve škole a během posledních čtyř let středoškolského studia jsi dosáhl z profilových předmětů (tj. z předmětů obsahujících ve svém názvu „chemie“, „matematika“ a „fyzika“ – např. praktikum, cvičení…), které jsi studoval minimálně 2 roky na střední škole, celkového průměru maximálně 2,50 (jedná se o známky z výročních vysvědčení a v posledním ročníku studia na střední škole z pololetního vysvědčení)? Pak máš jistotu přijetí bez přijímaček.

Přípravné kurzy

Fakulta organizuje v rámci programů celoživotního vzdělávání kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Kurz je plánován v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních šestihodinových blocích a je ukončen závěrečným testem (obdobné náplně a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování. Bližší informace zveřejní fakulta nejpozději v lednu 2017 na svých stránkách.
Chci jít na VUT
Google+