Fakulta výtvarných umění

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek 20. listopadu 2016
Přijímací zkoušky

1. kolo - 4. ledna 2017

2. kolo - 7. a 8. února 2017

Náhradní termín nebude vypisován
Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Jsi odhodlán stát se umělcem? Pak musíš něco vydržet. Třeba zrovna dvě kola přijímaček. Víme, že to není zrovna med, ale bez toho bychom nezjistili, jestli máš talent. Takže:

Zobraz víc

1. kolo – podle zvoleného oboru si připravíš domácí práce. Mrkni níže, co si na tebe jednotlivé ateliéry připravily. Odevzdávání domácích prací se koná 5. a 6. 1. 2016 od 9.00 do 13.00 hod.  Práce doneseš sám, nebo tebou pověřená osoba v průběhu těchto dvou dnů. Originály domácích prací v počtu max. 25 ks dej do jedné slohy se svým jménem. Pokud za své práce získáš alespoň 5 bodů, jsi v druhém kole! Pokud to nevyjde, můžeš si slohu vyzvednout 9. a 10. 2. 2016 v ateliéru, ve kterém jsi je odevzdal.


2. kolo – a je to tady! Talentovky přímo na místě. Talentová zkouška a test tě čeká 9. 2. a 10. 2. 2016. Zkouška je ze čtyř praktických úkolů, které skládáš v průběhu dvou dnů v ateliéru, do kterého sis podal přihlášku. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. A samozřejmě – test, to bude zkouška tvých znalostí z teorie dějin umění a obecného kulturního přehledu. Minimální počet bodů pro přijetí je 35 (nezapočítávají se sem body za domácí práce). Domácí práce se vydávají 6. nebo 7. 4. 2016 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. 

Kritéria hodnocení přijímaček

1. kolo: domácí výtvarné práce se hodnotí bodovací stupnicí 0 – 10 bodů. Pro postup do druhého kola je nutno získat alespoň 5 z 10 bodů. S výsledkem hodnocení budou uchazeči seznámeni písemně nejpozději do 14 dnů ode dne předložení prací. 

2. kolo: talentová zkouška a test: každý úkol je hodnocen ve stupnici 0 – 10 bodů. Je možno získat max. 50 bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří získají v tomto kole alespoň 35 z 50 bodů. O přijetí rozhoduje děkan fakulty.

Na co nezapomenout: 

Cítíš se být malířem nebo spíš sochařem? V tom musíš mít jasno už před podáním přihlášky. Na FAVU se totiž můžeš přihlásit pouze do jednoho ateliéru. Přijímačky tu probíhají souběžně a nejde být na dvou místech zároveň, tedy aspoň u nás ne. Zatím.

e-přihlášky nezapomeň do 22. 11. 2015 doložit na adresu fakulty vytištěný a podepsaný protokol e-přihlášky s čestným prohlášením. Pokud už máš maturitu za sebou, přidej k formuláři e-přihlášky notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Jestli tě maturita teprve čeká, vyplníš prospěchy do elektronické přihlášky a pošleš nám potvrzení od ředitele školy. Životopis, případně i motivační dopis dodáš do elektronického formuláře.

Doporučená forma domácích prací

Každý ateliér má své požadavky a představy, jak by tvá domácí díla měla vypadat:

Zobraz víc

Obor sochařství, Ateliér sochařství 1, sochařství 2 – fotodokumentace prostorových prací, příp. originály v kresbě, malbě, grafice.

Obor malířství, Ateliér malířství 1 – originály malířských a kresebných prací na papíře, lepence nebo sololitu, zabalené v uzavíratelné složce nebo deskách (rozměr nepřesahující 100 x 115 cm), originály malířských prací na plátně napnutém na rámu nebudou přijímány, stačí jejich dokumentace v portfoliu, dokumentace malířských, kresebných, grafických, prostorových prací v tištěné podobě upravené do kroužkové vazby nebo do šanonu formátu A4 s popisy děl (názvy, rozměry, technikou, rokem vzniku). Elektronická dokumentace (CD, DVD) je možná pouze pro filmy, animace atd.

Ateliér malířství 2 -  originály malířských, příp. kresebných prací a dokumentací prací z oboru ve formě fotografií (portfolio), nebo na digitálních nosičích CD, DVD. 

Ateliér malířství 3 -  originály domácích prací (malířské, kresebné, grafické apod.), tato díla mohou být doplněna o tištěné portfolio.

Obor grafika, Ateliér kresba a grafika – kresebné studie v měřítku 1:1 - volné téma, studie hlavy – min. počet 5, volná tvorba - libovolný formát i technika, minimálně 10 prací, osobní skicář, deník, poznámkový blok či jiné médium s kresbami, poznámkami, záznamy z výstav a cest.

Obor grafický design, Ateliér grafický design 1
Portfolio prací z oboru v tištěné nebo elektronické podobě (digitální  nosič  CD, DVD). Rozměrné originály kreseb, malířských a grafických  prací nepředkládat fyzicky - prezentovat je můžete formou dokumentace (fotografie), která bude součástí portfolia.

Obor grafický design, Ateliér grafický design 2
Originály prací z oboru, možno přiložit portfolio, dokumentace fotografická nebo na digitálních nosičích CD, DVD.

Obor průmyslový design, Ateliér produktový design   –   originály prací z oboru, příp. originály kresebných, malířských, grafických prací. Fotografická dokumentace prostorových prací  může být doložena v digitální podobě na CD, DVD pro formát PC (JPG, PDF). Domácí práce prezentované pouze na elektronických nosičích nebudou akceptovány. 

Ateliér tělový design - originály a příp. dokumentace prací z oboru formou portfolia (vytisknutých fotografií), příp. originály kresebných, malířských, grafických prací, písemné projekty, záznamy akcí a realizaci na DVD nebo na CD.

Obor konceptuální tendence, Ateliér intermédia a Ateliér environment - portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod. (Video, audio práce na digitálních nosičích CD nebo DVD).

Obor video – multimédia – performance, Ateliér video, Ateliér multimédia, Ateliér performance, Ateliér fotografie  -  dokumentace prací na digitálních nosičích DVD, CD (pro formát PC nebo MAC), příp. na kazetě Mini DV. V případě fotografických a jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. U fotografické dokumentace originály či reprodukce, nebo CD ve formátech JPG, TIFF. Vhodné jsou doprovodné texty.

Přípravné kurzy

Fakulta nepořádá klasické přípravné kurzy na přijímačky, ale můžeš se přihlásit do Letního kurzu kresby aktu a figurální kresby, kde natrénuješ na talentovky. Vylepšíš si techniku kreslení portrétů a figur, budeš malovat jak živý model, tak podle sádrových odlitků. Od učitelů získáš tipy, jak vylepšit svůj styl, kde děláš chyby apod. Ještě před podáním přihlášky tak máš šanci zjistit, jak jsi na tom se svým výtvarným talentem.

Chci jít na VUT
Google+