Fakulta výtvarných umění

Bakalářský studijní program

Program

Výtvarná umění

Konceptuální tendence (Ateliér environmentu) Chcete zkoumat vztahy klasických formátů výtvarného umění, kontext vzniku díla? Bavilo by vás kriticky, výzkumně, ale i experimentálně pracovat na vlastních projektech? Nebojíte se společenského aktivismu, ani intervencí? Lákají vás intermediální projekty propojující umění, design, architekturu a urbanismus? Říkáte ano? Pak je ateliér envira ten správný pro vás!

Přihláška

Grafický design (Ateliér grafického designu 1) Že jsou nejlepšími vzory ty zrovna žijící? Tak k nim pojďte studovat! Ateliér grafického designu 1 je veden aktivními designéry, kteří staví na rovnocennosti se studenty, otevřenosti diskuze, nekonfliktnosti a aktivním předávání a rozvíjení myšlenek. Právě tady dostanete prostor pro experimenty, sebereflexi a nadšení z vás bude odkapávat i po konci vyučování!

Přihláška

Grafický design (Ateliér grafického designu 2) Rozvíjeli byste rádi ideové a praktické dovednosti z grafického designu? Pak jste tu správně. V tomto ateliéru po vás budou chtít, abyste hledali nové myšlenkové přístupy a formy vyjádření. Zadání úkolů jsou tu vždy výzvou! Čekají vás taky hostovačky zajímavých osobností. Počítá se tu i s otvíráním hlav na zahraničních univerzitách.

Přihláška

Konceptuální tendence (Ateliér intermédií) Budíte se v noci tím, že nikdy neovládnete umělecký diskurz? Stačí jeden krok a je to! Podejte si přihlášku do ateliéru Intermedií. Zabývat se tu budete interaktivní strukturou komunikace a používat budete veškeré dostupné prostředky. A co víc! Naučíte se tu umění kresby, malby, videa, hudby, fotografie a taky – umění myslet.

Přihláška

Grafika (Ateliér kresby a grafiky) Ježí se vám z přemýšlení ve stereotypech štětec? Pak jste tu správně! Tady se netvoří v zažitých schématech. Ateliér se opírá o kresbu a grafiku, z nichž čerpá, rozvíjí je, přeskupuje do jiných médií. Vaše individualita tu pokvete jako bodláky na fakultním dvorku. Naučíte se tu konstruktivně diskutovat, přijímat a rozvíjet myšlenky a předávat své znalosti ostatním.

Přihláška

Video, multimédia, performance (Ateliér multimédií) Obraz, zvuk, prostor, kód, komunikace, text. To jsou hlavní výrazové prostředky v Ateliéru multimédií, který je živou laboratoří zaměřenou na kreativní práci a experimenty zejména se současnými elektronickými médii. Zkoumat tu budete informační a komunikační technologie, umělecky je reflektovat, narušovat a rozvíjet.

Přihláška

Malířství – volná tvorba (Ateliér malířství 1) Cítíte to napětí v konfrontaci různých individuálních přístupů? A chcete ho cítit i během studia? Pokud ano, tento ateliér si zamilujete. Malba přináší nejrůznější možnosti a výrazové prostředky v kontextu současné výtvarné praxe. A taky! Je otevřenou platformou pro experimentování s jinými médii, technikami a materiály. Ateliér malířství 1 je prostředím pro hledání nových idejí a prostředků v tvorbě. Základem výuky bude konfrontace, analýza a samozřejmě se dozvíte i kontext vybraného oboru.

Přihláška

Malířství – volná tvorba (Ateliér malířství 2) Jste zastánci klasických výtvarných metod a zároveň se nebojíte experimentovat? Není vám cizí štětec, ani mobil, fotoaparát nebo kamera? V tom případě patříte do Ateliéru malířství 2. Pokud si zvolíte tento směr, budou vaše výstupy 2D obrazy. Budete hledat nevšední, osobité prostředky a formy pro popis okolního světa, vašeho místa v něm, i místa v okolním uměleckém prostoru.

Přihláška

Malířství – volná tvorba (Ateliér malířství 3) Ateliér malířství 3 je intermediální povahy. Pracovat tu budete především s malířskými výrazovými prostředky, ale využívat budete moci i jiných médií, například fotografie, instalace, animace. Základním principem jsou tu ateliérová výuka a individuální konzultace. Ty vás dovedou k rozvoji vašeho tvůrčího potenciálu a ke schopnosti obhájit vlastní práci v kritické polemice.

Přihláška

Průmyslový design (Ateliér produktového designu) Sníte o tom, jak budete navrhovat objekty, které budou spoluvytvářet životní prostředí a přispívat ke kvalitě života všech? Pokud chcete rozvíjet schopnost uplatňovat výtvarnou kreativitu jako důležitý inspirativní fenomén integrující spektrum oborů, které se podílejí na procesu navrhování produktů kusové a hromadné výroby, jste tu správně!

Přihláška

Video, multimédia, performance (Ateliér performance) Zajímá vás nejvíc ze všeho samotný tvůrčí čin? V Ateliéru performance proniknete do podstaty tvůrčího činu, a to všemi formami současného uměleckého projevu. Vyjádřit se můžete jakýmikoliv médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivismu. Čeká vás živá práce s informacemi a spousta imaginace.

Přihláška

Sochařství – volná tvorba (Ateliér sochařství 1) Propojení klasického a digitálního sochařství a využívání nejnovějších technologií. To je Ateliér sochařství 1. Zaměřeni tu budete zejména na figurativní tvorbu. Figura je tu chápána jako základ další i zcela abstraktní sochařské práce. Věnovat se tu budete samozřejmě také výuce klasických sochařských postupů.

Přihláška

Sochařství – volná tvorba (Ateliér sochařství 2) Pokud se rozhodnete pro studium v Ateliéru sochařství 2, čeká vás především volná tvorba. Tady vás rozhodně nikdo omezovat nebude. Těšte se na rozvíjení svobodného myšlení. Budete vedeni k hledání důvodů své tvorby v sobě samých, nikoli mimo sebe. To považují v tomto ateliéru za zdroj zdravého růstu každé osobnosti.

Přihláška

Průmyslový design (Ateliér tělového designu) Proč hledat mimo? Hlavní objekt zájmu jste přece vy. Tedy vaše tělo! Představujete si, že se v tomto ateliéru budete jen polévat barvami? Omyl! Tady se klade důraz na konceptuální tvorbu, se kterou se pojí souběžná řemeslná a technologická příprava. Využívat tu budete postupů body artu a performativního umění. Pracovat tu budete ale i s fotografií, videem a jejich digitální úpravou, instalací a tvorbou v reálném prostředí. Velmi důležitá je tu i spolupráce ateliéru v sociovýzkumných, sociálních a lidskoprávních oborech.

Přihláška

Video – multimédia – performance (Ateliér video) Chcete ovládnout teorii i praxi digitálního obrazu? Soustředit se tu budete buď na práci s videem, nebo s multimédii, nebo s digitalizovanou fotografií. Budete tvořit multimediální prezentace. Východiska najdete v akčním, konceptuálním a performačním umění. V ateliérové práci se budete učit technologickým základům videa, multimédií a digitálních technologií.

Přihláška

Video – multimédia – performance – fotografie (Ateliér fotografie) Nejraději ze všeho zastavujete čas kolem sebe spouští fotoaparátu? Jste tu správně. V tomto světě vás čeká celé spektrum fotografického média. Začnete historií a teorií fotografie, pokračovat budete v technologiích analogu i digitálu, naučíte se toho spousty o správě barev a produkčních úpravách. Těšit se můžete na tvůrčí i užitou fotografii, nemine vás ani vlastní tvůrčí fototvorba.

Přihláška

Magisterské a doktorské programy
Google+