Fakulta stavební

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek

15. 12. 2017 - Architektura pozemních staveb
31. 3. 2018 - ostatní bakalářské obory  

Přijímací zkoušky

5. - 9. února 2018  - talentové zkoušky - Architektura pozemních staveb

4. - 8. června 2018 - ostatní bakalářské obory

Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Architektura pozemních staveb

Na tento obor vás čeká dvoukolové přijímací řízení. Nejdříve zjistíme, jak jste na tom s výtvarnými schopnostmi. Dostanete tři úkoly - nakreslit kompozici geometrických těles, sedící postavu podle modelu a navrhnete jednoudchý interiér podle zadání. Na vše budete mít dohromady 3 hodiny.
Ve druhém kole vás čeká test Obecných studijních předpokladů od společnosti Scio, který musíte stihnout vykonat nejpozději do 28. dubna 2018. Následně vás čeká odborný pohovor, kde bude komise zjišťovat, jaký máte všeobecný kulturní rozhled, zaměří se především na architekturu a umění. Zajímat ji také bude váš dlouhodobý zájem o obor.

Ostatní Bc. programyU přijímaček tě čeká elektronický test zaměřený na matematiku a fyziku v rozsahu osnov gymnázií.

Přijetí bez přijímaček

Podle studijního programu fakulta promíjí přijímací zkoušky na základě těchto kritérií:
  • průměr ze střední školy do 2,2 (Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie)
  • 1. až 3. místo na konferenci STAVOKS (Stavební inženýrství a Městské inženýrství)
  • percentil u Národních srovnávacích zkoušek roven nebo vyšší než 40 (Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie)

Přípravné kurzy

Jestli nechceš podcenit přípravu na přijímačky, tak se přihlas na některý z našich kurzů, kde procvičíš všechno, co budeš na testy potřebovat. Nabízíme ti dva kurzy:

Kurzy matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie, kde si zopakuješ to nejdůležitější ze střední a to jak teoreticky, tak i pěkně prakticky na příkladech. Vybrat si můžeš ze dvou variant kurzů – krátkodobý (3 – 6 týdnů) a dlouhodobý (13 – 26 týdnů). V obou případech se ti budou věnovat kvalifikovaní učitelé z fakulty.

Přípravka na talentové zkoušky pro obor Architektura pozemních staveb se soustřeďuje především na výtvarnou část zkoušky. Co tě tedy čeká? Kreslení, kreslení a zase kreslení, protože tím si budeš muset projít i u přijímaček, a to od základního zvládnutí plochy, přes proporční a perspektivní správnost až po modelaci prostoru. Kurz se taky věnuje lidské figuře, jejím proporcím a morfologii a vyzkoušíš si kresbu podle živého modelu. V závěru si pak procvičíš projektové a návrhové kreslení, kde si zkusíš navrhnout interiér, kreslit textury přírodnin apod.

Chci jít na VUT
Google+