Fakulta architektury

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek 30. listopadu 2016
Přijímací zkoušky 11. - 18. ledna 2017 talentová zkouška a ústní pohovor
Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

I. talentová zkouška a odborná rozprava

Talentová zkouška má tři části, během nichž musíš vypracovat následující úkoly:

  • kresebnou studii dle předlohy - figura (kresba tužkou, délka trvání 60 minut),
  • architektonický úkol – interiér, exteriér, kompozice (kresba tužkou, délka trvání 60 minut),
  • test prostorového zobrazování (kresba tužkou, délka trvání 30 minut).

Ústní odborná rozprava probíhá tak, že tříčlenná komise s tebou vede odborný pohovor zaměřený na tvůj zájem o zvolený obor a prověřuje všeobecnou kulturní úroveň.

Při talentové zkoušce můžeš získat maximálně 300 bodů.

Pokud nesplníš požadavky talentové zkoušky nebo se svým pořadím po ohodnocení umístíš pod limit stanovený děkanem, nebude tě už fakulta zvát k druhé části přijímací zkoušky a pošle ti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Úspěšní uchazeči pak postoupí do další části zkoušky, která se skládá z písemného testu.

II. písemný test 

Pokud se dostaneš až k písemnému testu, čeká na tebe Test obecných studijních předpokladů (SCIO), v něm můžeš získat maximálně 100 bodů.

Přípravné kurzy

Talentovky jsou poměrně náročné a pokud jsi stresař, pak není nic lepšího, než si vyzkoušet přijímačky nanečisto a na vše být připravený. Fakulta architektury proto připravila pro zájemce přípravný kurz, tzv. Talentovky nanečisto, kde získáš představu o tom, co se po tobě bude chtít u pohovoru a vyzkoušíš si figurální kresbu i architektonický úkol. Na vše budeš mít stejný časový limit jako u přijímaček. Na závěr kurzu můžeš vše zkonzultovat s pedagogy, kteří ti řeknou, kde jsou tvé silné a slabé stránky.

Kurz je jednodenní a můžeš ho absolvovat i vícekrát. Výuka bude probíhat vždy v pátek a na výběr máš z listopadových a prosincových termínů. Cena kurzu je 500,-, hlásit se můžeš na emailu kratochvil@fa.vutbr.cz.

Chci jít na VUT
Google+